Χάλκινα ειδώλια του Διός σε στάση «αποκάλυψης»

Από το Ιερό της Ολυμπίας. 10ος αι. - τέλη 9ου αι. / αρχές 8ου αι. π.Χ.
(EAM/ΝΑΜ Χ 6093, Χ 6108, Χ 6167, Χ 6168)

Eιδώλια διαφόρων θεοτήτων, κυρίως του Διός, ήταν προσφιλή αναθήματα στο ιερό της Ολυμπίας. Στα πρωιμότερα, ο Ζευς αποδίδεται με τα χέρια σε έκταση ή υψωμένα δηλώνοντας τη θεϊκή του εμφάνιση. Ο κορμός είναι βραχύς και τα μέλη του σώματος επιμήκη και απλωμένα στον χώρο.