Θραύσματα τοιχογραφικής σύνθεσης

Από την Ακρόπολη Τίρυνθας. 13ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NΑΜ Π 5878, Π 5883, Π 5884)

Στα πρώτα θραύσματα άνδρες ή γυναίκες με μακρύ ένδυμα, εποχούμενοι σε άρμα, αναπαράγουν τα πρότυπα της εκλέπτυνσης του μυκηναϊκού ανακτορικού κόσμου με τη λευκότητα του δέρματος και τις κομμώσεις τους. Στις δύο μικρότερες συνθέσεις, κυνηγοί με κοντό χιτώνα, προχωρούν κρατώντας ακόντια. Προέρχονται από ζωφόρο που κοσμούσε το ανάκτορο της Τίρυνθας με παράσταση κυνηγιού και περιλάμβανε ακόμη άρματα, σκυλιά, αγριόχοιρους, ελάφια και στοιχεία του φυσικού τοπίου.