Πήλινη πρόχους

Από τη Φυλακωπή της Μήλου. 16ος αι. π.Χ
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 5762)

Ο κεραμέας της πρόχου φιλοτέχνησε μια θαυμάσια σύνθεση πτηνού και παραπληρωματικών κοσμημάτων του δίχρωμου ζωγραφικού ρυθμού, σε ένα αγγείο καθημερινής χρήσης.