Πήλινο κωνικό κύπελλο-ρυτό

Aπό τη Φυλακωπή της Μήλου. 17ος-16ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 5735.1)

Εμπνευσμένος από το μινωικό κεραμικό ρεπερτόριο και τη διακοσμητική αισθητική της πολυχρωμίας, ο κεραμέας ταίριαξε την καλυκόσχημη φόρμα του αγγείου με την ανάπτυξη των φυτικών μοτίβων ενός φανταστικού τοπίου.