Χρυσά δισκάρια με εμπίεστη διακόσμηση

Από τις Μυκήνες. 16ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π4, Π8, Π9, Π13, Π14, Π20)

Ο λαμπερός χρυσός, αγαπημένο υλικό των πρώτων Μυκηναίων ηγεμόνων, τους συνόδευσε στη ζωή αλλά και στον θάνατο, όπως φαίνεται από τα κοσμήματα ταφικής χρήσης με απεικονίσεις που συνδέονται με τον κύκλο της ζωής.