Χρυσά βραχιόλια που απολήγουν σε κεφαλές ταύρων

Άγνωστης προέλευσης (μέρος από τον «Θησαυρό του Καρπενησίου»).
Ύστερος 3ος αι. π.Χ.- πρώιμος 2ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Στ.370, 371)

Αποτελούνται από δύο σωληνωτά χρυσά ελάσματα που καλύπτονται με λεπτό συρμάτινο πλέγμα, και απολήγουν σε ταυροκεφαλές με ανάγλυφα στοιχεία.