Πλαστικά αγγεία σε μορφή σανδαλοφόρων γυναικείων ποδιών

Από τη Βοιωτία. 575-550 π.Χ.
(ΕΑΜ Α2062-2063)