Μωσαϊκό γυάλινο αγγείο

Από τάφο στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλίας. Δεύτερο μισό 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 14262α)

Κατασκευασμένο με την πρωτοποριακή τεχνική της περιστροφικής εμπίεσης. Ράβδοι χρωματιστού γυαλιού θερμαίνονται ώστε να σχηματίσουν ψηφιδωτό γυάλινο δίσκο που μιμείται φυσικό αχάτη.