Ερυθρόμορφες κυλινδρικές πυξίδες

Βρέθηκαν σε θεμέλια σπιτιού απέναντι από το Πολυτεχνείο. 410-400 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 13676 α, β)

Στη μεγαλύτερη πυξίδα απεικονίζεται παράσταση γυναικωνίτη, ενώ στη μικρότερη διακρίνονται ζώα και στο πώμα τρία γυναικεία κεφάλια. Στα αγγεία αυτά φυλασσόταν ψιμύθιο, μια πούδρα από ανθρακικό μόλυβδο, που λευκαίνει την επιδερμίδα, κάνοντας το πρόσωπο αψεγάδιαστο.