Πήλινος δίνος

Από την Κύπρο. 750-600 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 12356α)

Αν και οι δίνοι ή λέβητες χρησιμοποιούνταν στο μαγείρεμα ή για την ανάμειξη του κρασιού, το ραδινό σχήμα τους και η επιμελημένη, ζωηρόχρωμη διακόσμησή τους δηλώνουν ότι η υψηλή αισθητική δεν περιοριζόταν μόνο σε πολυτελή αγγεία τελετουργικής χρήσης, αλλά αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.