Χρυσή κυλινδρική θήκη με σπάθη για ψιμύθια

Άγνωστης προέλευσης. Ρωμαϊκών χρόνων. Γυάλινη σπάθη. Από το Λαύριο. Ελληνιστικής περιόδου. Ερυθρόμορφη λήκυθος. Από την Αθήνα. 470-460 π.Χ.
(EAM/ΝΑΜ Χρ. 96, Α 2843, Α 1199)

Η χρήση των δύο αντικειμένων δηλώνεται από την εικονογραφία του αγγείου. Η Αθηναία δέσποινα καθισμένη, κρατά στο ένα της χέρι αλάβαστρο και στο άλλο ένα ραβδί, τη σπάθη ή σπαθίδα, που χρησιμοποιούταν για το άλειμμα του μύρου στο σώμα (το μυραλοιφείν).